VILL NI SKAPA ETT BÄTTRE KUNDERBJUDANDE ELLER

PROVA EN IDÉ OM ATT

UTVECKLA EN HELT 

NY TJÄNST?

ORGANALYS ÄR EN ENKEL GÖR-DET-SJÄLV TJÄNST

FÖR ALLA TYPER AV FÖRETAG OCH ÄR HELT PÅ SVENSKA

TACK! ORGANALYS

För att ni hjälpte oss att ta

det första steget bort från

den gamla produktlogiken

till den mer lönsamma tjänstelogiken, där vi tillsammans med kunden

ökar värdet i bådas våra värdeskapande processer.

VILL NI MED SNABBT OCH KOSTNADSEFFEKTIVT

SKAPA ETT MER ATTRAKTIVT KUNDERBJUDANDE?

" DEN SOM UPPHÖR ATT BLI BÄTTRE - UPPHÖR ÄVEN SNART ATT VARA BRA "

" ORGANALYS ÄR DIN EGEN DIGITALA OCH KOSTNADSEFFEKTIVA AFFÄRSKONSULT "

Med Organalys i er egen  verktygslåda, så kan ni enkelt, kostnadseffektivt och snabbt få allt detta


 • Ökad insikt om kundens situation (Kompetensutveckling)
 • Förbättrade kunderbjudanden
 • Mer framgångsunika tjänster
 • Lojalare kunder / Stabilare intäkter
 • Stärkt varumärke / Ökad lönsamhet

Vi erbjuder er ett flertal enkla gör-det-själv tjänster med helt fri användning under ett år, som skapar stimulerande diskussioner för ägare, utvecklingsteam och ledningsgrupper, i både små som stora företag, och bör alltid användas i samband med en översyn av era befintliga kunderbjudanden eller vid uppstarten av ett nytt tjänsteutvecklingsprojekt!Genom att besvara några korta frågor om hur ni idag arbetar med tjänsteutveckling i knappen ovan, så får ni prova Organalys ett år gratis vid lanseringen.

" ENKELT - SNABBT - KOSTNADSEFFEKTIVT - ROLIGT - VÄRDESKAPANDE "

Starta med att göra vårt Gratis Snabbtest här!

OM ORGANALYS SNABBTEST

Den består av 8 frågor om tjänstelogiken (light) och 8 frågor där ni kan analysera en tjänst?


ETT FÖRETAG " Vi gjorde ORGANALYS SNABBTEST på en AFTERWORK och det skapade väldigt intressanta, roliga och stimulerande diskussioner " som vi nu ska utvärdera och se hur vi kan gå vidare i vår egen påbörjade tjänstefieringsresa med stöd och hjälp av gör-det-själv tjänsten Organalys.se

Sagt om Organalys av några

olika branschaktörer som jag träffat

MELLANCHEF PÅ EN AV STORBANKERNA

Analyserna skapar nog ett väldigt

bra diskussionsunderlag för

företagens ledningsgrupper!

MELLANCHEF PÅ EN STOR REDOVISNINGSBYRÅ

Får du till den så att den blir väldigt enkel att använda, så har du nog

något riktigt bra!

GRUNDARE AV ETT AFFÄRSKONSULTFÖRETAG

Det ska bli väldigt spännande att få prova denna tjänst när den är framme!

Ni kommer att få använda Organalys så mycket ni vill under ett helt år och när det passar er bäst.

Här ingår både instuderingsmaterial, analys & kalkylverktyg, riktigt bra branschnyheter

och litteraturtips tillsammans med våra egna råd & tips och support!

" Ps, När provade du senast, att ta på dig och gå i dina kunders skor? "

Välkommen ombord

för att påbörja er egen tjänstefieringsresa!

 • Enkelt, kul och kostnadseffektivt
 • Lär du känna din kund bättre
 • Med ett agilt och bra arbetssätt
 • Som är mätbart värdeskapande
 • Med branschanpassat hållbarhetsstöd

SOM TAR ER BORT FRÅN PRODUKTLOGIKEN

 1. Historisk kunskap om kunden
 2. Standardiserade tjänster
 3. Det egna värdeskapandet
 4. Fokus på fakturering
 5. Svårt att få kontakt med
 6. Ständigt jaga nya kunder
 7. Negativa kundinlåsningar
Tjänstelogik

FRAM TILL DEN NYA TJÄNSTELOGIKEN

 1. Ny kunskap om kunden
 2. Kundanpassade tjänster
 3. Kundens värdeskapande
 4. Fokus på kundupplevelsen
 5. Lätt att få kontakt med
 6. Merförsäljning till kunden
 7. Positiva kundinlåsningar

Med Organalys kan ni snabbt

och kostnadseffektivt förbättra

kundupplevelsen av era tjänster eller

utveckla nya "framgångsunika" tjänster!


PRODUKTLOGIKEN ELLER TJÄNSTELOGIKEN?

Att påbörja en tjänstefieringsresa innebär kort, att man lämnar produktlogiken, (vad ni i dag med era befintliga resurser alltid har gjort, kan göra eller vill göra) och går över till tjänstelogiken, (vad ni utifrån kundens behov borde göra). Med syftet att öka värdeskapandet, i båda parters processer.

KUNDUPPLEVELSEN = FÖRETAGETS VARUMÄRKE

Kundupplevelse kan definieras som skillnaden mellan vad kunden förväntar sig att få av ditt erbjudande och vad kunden upplever att du har levererat. När detta överensstämmer så får du sannolikt en kund som kommer att återkomma igen och tala väl om ditt erbjudande för andra.