VERKTYGET FÖR ALLA FÖRETAG SOM VILL GÖR  

DEN GODA KUNDRESAN

DÄR MAN TILLSAMMANS MED SINA

KUNDER SNABBT KAN SKAPA BÅDE

ETT BÄTTRE KUNDERBJUDANDE OCH FÖRBÄTTRA SIN MARKNADSPOSITION

TACK! ORGANALYS

För att ni hjälpte oss att ta

det första steget bort från

den gamla produktlogiken

till den mer lönsamma tjänstelogiken, där vi tillsammans med kunden

ökade värdet i bådas våra värdeskapande processer.

Organalys är ett nytt roligt och inspirerande affärsstöd baserat på den nya tjänstelogiken för företag som snabbt och kostnadseffektivt vill testa & utveckla sitt kunderbjudande eller skapa helt nya tjänster

Organalys är en enkel Gör-Det-Själv tjänst baserad på den nya tjänstelogiken, kundresan och agil projektledning. Här kommer vi att erbjuda ett flertal enkla gör-det-självtjänster på svenska som ni kan använda när det passar bäst i er kalender. Organalys syfte är att skapa stimulerande diskussioner för ägare, ledningsgrupper, utvecklingsteam och övriga medarbetare och bör alltid användas i samband med en översyn av era befintliga kunderbjudanden eller vid uppstarten av ett nytt utvecklingsprojekt! Vad tror du/ni om detta? För att detta verkyg, ska bli så bra som möjligt för er, så får ni gärna berätta om era behov/önskemål eller besvara några korta frågor om hur ni idag arbetar med tjänsteutveckling i knappen ovan. Genom att göra detta, så får ni Prova Organalys ett helt år gratis, vid en kommande lansering.

Prova vår Snabbtest Företag

Inled er Kundresa med uppstartstjänsten Snabbtest Företag

Vill ni få verktyget Snabbtest Företag som en egen kodad och klar excelfil?

Konkurrensen på marknaden blir bara mer och mer kännbar för de flesta företag. I Snabbtest Företagi lyfter vi fram 12 viktiga frågor för ledningsgrupp och personalteam att besvara när det gäller tjänstelogiken och utvärdering av befintliga tjänster för att se vilken insikt ni har idag? Ni får detta som en kodad och klar excelfil, tillsammans med ett textdokument på ca 15 sidor om Den Goda Kundresan. Ni får med detta verktyg en riktigt bra start för att komma igång med er egen kundresa. Prisidé: 995 kr (ex. moms)

Varför inte prova att starta upp ett nytt

utvecklingsprojekt som detta Företag nyss gjort?

" Vi är idag 10 anställda och tillsammans gjorde vi Organalys Snabbtest på en AFTERWORK och det skapade flera väldigt bra, intressanta, roliga och stimulerande diskussioner som vi har formulerat ner och som nu ska utvärderas för att se hur vi kan gå vidare med detta i vår egen nyligen påbörjade tjänstefieringsresa med stöd och hjälp av gör-det-själv tjänsten Organalys. De frågade om vi ville vara medutvecklingare av detta verktyg, vilket vi så klart sa ja till, så vi får verktyget anpassat efter vår egen verklighet, marknadsbild och bransch. "

Vill även ni följa med på Den Goda Kundresan och skapa ett bättre kunderbjudande redan i morgon? 

Med Organalys i er verktygslåda kan ni nu kostnadseffektivt och snabbt få hjälp 

 • Med att lämna den gamla produktlogiken
 • För den goda kundresan med den nya tjänstelogiken
 • Ta del av våra enkla analysverktyg
 • Ta del av våra lättlästa inspirationsdokument
 • Gå vidare med tjänstefiering och tjänsteutveckling

Organalys hjälper er att snabbt

och kostnadseffektivt förbättra

kundupplevelsen av era tjänster eller

utveckla nya "framgångsunika" tjänster!


PRODUKTLOGIKEN ELLER TJÄNSTELOGIKEN?

Att påbörja en tjänstefieringsresa innebär kort, att man lämnar produktlogiken, (vad ni i dag med era befintliga resurser alltid har gjort, kan göra eller vill göra) och går över till tjänstelogiken, (vad ni utifrån kundens behov borde göra). Med syftet att öka värdeskapandet, i båda parters processer.

KORT BRA FILM OM DEN NYA TJÄNSTELOGIKEN

Se en bra film här om den nya affärslogiken med Per Kristensson från Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet (CTF)

KUNDUPPLEVELSE = FÖRETAGETS VARUMÄRKE

Kundupplevelse kan definieras som skillnaden mellan vad kunden förväntar sig att få av ditt erbjudande och vad kunden upplever att du har levererat. När detta överensstämmer så får du sannolikt en kund som kommer att återkomma igen och tala väl om ditt erbjudande för andra.

EN VÄLDIGT BRA FILM OM TJÄNSTEFIERING

Se en riktigt bra film här om tjänstelogiken och tjänstefiering här med Christian Grönroos från Svenska handelshögskolan i helsingfors 

Sagt om Organalys av några

olika branschaktörer som jag träffat

MELLANCHEF PÅ EN AV STORBANKERNA

Analyserna skapar nog ett väldigt

bra diskussionsunderlag för

företagens ledningsgrupper!

MELLANCHEF PÅ EN STOR REDOVISNINGSBYRÅ

Får du till den så att den blir väldigt enkel att använda, så har du nog

något riktigt bra!

GRUNDARE AV ETT AFFÄRSKONSULTFÖRETAG

Det ska bli väldigt spännande att få prova denna tjänst när den är framme!

Ni kommer att få använda Organalys så mycket ni vill under ett helt år och när det passar er bäst.

Här ingår både instuderingsmaterial, analys & kalkylverktyg, riktigt bra branschnyheter

och litteraturtips tillsammans med våra egna råd & tips och support!

" Ps, När provade du senast, att ta på dig och gå i dina kunders skor? "

välkommen ombord för att påbörja er egen tjänstefieringsresa

 • Enkelt, kul och kostnadseffektivt
 • Lär du känna din kund bättre
 • Med ett agilt och bra arbetssätt
 • Som är mätbart värdeskapande
 • Med branschanpassat hållbarhetsstöd

SOM TAR ER BORT FRÅN PRODUKTLOGIKEN

 1. Historisk kunskap om kunden
 2. Standardiserade tjänster
 3. Det egna värdeskapandet
 4. Fokus på fakturering
 5. Svårt att få kontakt med
 6. Ständigt jaga nya kunder
 7. Negativa kundinlåsningar
Tjänstelogik

FRAM TILL DEN NYA TJÄNSTELOGIKEN

 1. Ny kunskap om kunden
 2. Kundanpassade tjänster
 3. Kundens värdeskapande
 4. Fokus på kundupplevelsen
 5. Lätt att få kontakt med
 6. Merförsäljning till kunden
 7. Positiva kundinlåsningar
unsplash