Med Organalys kan ni snabbt och kostnadseffektivt både analysera och
förbättra era befintliga tjänster eller skapa helt nya och unika tjänster

Organalys.se är en enkel gör-det-själv tjänst som skapar stimulerande diskussioner för ägare, utvecklingsteam och ledningsgrupper och bör alltid användas vid uppstarten av ett nytt tjänsteutvecklingsprojekt! Tjänsten är nu under konstruktion och en första testlansering är planerad inom kort.


Vilken nivå av Tjänstefiering har ni i ert företag i dag?

Är det Produktlogiken som styr din verksamhet, då är det nog dags att snabbt byta fokus till Tjänstelogiken för att inte bli omkullsprungen. Om du börjar tänka Tjänstefiering kan du med stöd av Organalys snabbt skapa en helt ny och FRAMGÅNGSUNIK TJÄNST där du i samverkan med kunden, utvecklar både din och kundens värdeskapande process samt skapa ditt nya kunderbjudande, vilket snabbt kan komma att förändra hela konkurrenssituationen inom din bransch i grunden och dina egna resultatförbättringar kan komma fort.

Se mer om tjänsteutveckling för att hjälpa kunden i sin värdeskapande process här nedan i en väldigt bra inspirationsföreläsning om Tjänstefiering från Karlstads Universitet CTF Centrum för Tjänsteforskning med Christian Grönroos från Hanken –  Svenska Handelshögskolan i Helsingfors


Se mer om detta här i hans nya bok: TJÄNSTEFIERING (pdf)
Se även mer om detta i boken: I KUNDENS SKOR av Per Kristensson (Länk)


Med Organalys.se i er verktygslåda, så kan ni

  1. Kvalitetssäkra era befintliga tjänster och utveckla helt nya tjänster
  2. Analysera hur företagets utvecklingsförmåga ser ut idag
  3. Få ett bra diskussionsunderlag inför ett utvecklingsprojekt
  4. Öka era kunders värdeeffekter av era tjänster
  5. Utvärdera och uppdatera er produktidé, affärsidé och vision
  6. Med upp till 10 användare åt gången, skapas stimulerande diskussioner
  7. Ni får fritt använda tjänsten under ett helt år
  8. Samma enkla plattform som vår analystjänst AAbrf.se

VI FÖRENKLAR – FÖRBÄTTRAR – UTVECKLAR ERA TJÄNSTER

Med Organalys.se i er digitala verktygslåda får ni bland annat hjälp med att utvärdera och vidareutveckla era tjänster med förbättrade värdeeffekter för era kunder, minimera kvalitetsbristkostnader, stärka er konkurrenskraft och uppnå en ökad lönsamhet.


Analys och utvecklingstjänsten Organalys fungerar alldeles utmärkt för inspiration till innovation i både små som stora tjänsteföretag, organisationer och myndigheter.


Om oss

Fastitia.se är företaget bakom denna tjänst som tidigare har utvecklat olika konsulttjänster inom fastighetsförvaltning samt analystjänsten AAbrf.se för kvalitetssäkring av bostadsrättsföreningar och konsumenttjänsten Boanalys.se för köp av bostadsrättslägenheter. Se en kommande uppdatering till en betaltjänst här på Boanalys.online.

Kommande tjänster är även Comersum.se och här ingår även en ny förvaltningstjänst med arbetsnamnet AAbrfforvaltning.se samt tjänsten BraBoTeknik.se för kvalitetssäkring av badrumsrenoveringar samt den kommande nya bostadstjänsten Mellanman som vi tror kan bli en riktigt Framgångsunik tjänst och som kan förändra hela bostadsmarknaden i grunden?


Det krävs ofta ett helt nytt sätt att tänka, för att åtgärda alla de brister,

som det gamla sättet att tänka har skapat!

Kontakt

Kontakta oss om du vill veta mer om denna tjänst eller få information om när tjänsten kommer att ligga ute.
Tessingatan 8
722 16 Västerås
070-223 60 59
info@fastitia.se
Copyright Fastitia. Denna tjänst skyddas genom lagen om Upphovsrätt

Kontakta oss