Med Organalys.se kan ni snabbt och kostnadseffektivt utvärdera
och förbättra era befintliga tjänster samt utveckla helt nya tjänster!

Organalys.se är en gör-det-själv tjänst som skapar stimulerande diskussioner för utvecklingsteam, ledningsgrupper och ägare och bör alltid användas vid uppstarten av ett nytt tjänsteutvecklingsprojekt!


Stort behov av att nu förflytta företaget från produktifiering till tjänstefiering

Se en inspirationsföreläsning här med Christian Grönroos från youtube


Med Organalys.se i er verktygslåda, så kan ni

  1. Kvalitetssäkra era befintliga tjänster och utveckla helt nya tjänster
  2. Analysera hur företagets utvecklingsförmåga ser ut idag
  3. Få ett bra diskussionsunderlag inför ett utvecklingsprojekt
  4. Öka era kunders värdeeffekter av era tjänster
  5. Utvärdera och uppdatera er produktidé, affärsidé och vision
  6. Med upp till 10 användare åt gången, skapas stimulerande diskussioner
  7. Ni får fritt använda tjänsten under ett helt år
  8. Samma enkla plattform som vår analystjänst AAbrf.se

VI FÖRENKLAR – FÖRBÄTTRAR – UTVECKLAR ERA TJÄNSTER

Med Organalys.se i er digitala verktygslåda får ni bland annat hjälp med att utvärdera och vidareutveckla era tjänster med förbättrade värdeeffekter för era kunder, minimera kvalitetsbristkostnader, stärka er konkurrenskraft och uppnå en ökad lönsamhet.


Analys & utvecklingstjänsten Organalys.se fungerar alldeles utmärkt i både små som stora tjänsteföretag och organisationer.


Om oss

Fastitia.se är företaget bakom denna tjänst som tidigare har utvecklat olika konsulttjänster inom fastighetsförvaltning samt analystjänsten AAbrf.se för kvalitetssäkring av bostadsrättsföreningar och konsumenttjänsten Boanalys.se för köp av bostadsrättslägenheter. Se en kommande uppdatering till en betaltjänst här på Boanalys.online.

Kommande tjänster är även Comersum.se och här ingår även en ny förvaltningstjänst med arbetsnamnet AAbrfforvaltning.se samt tjänsten BraBoTeknik.se för kvalitetssäkring av badrumsrenoveringar.


Det krävs ett helt nytt sätt att tänka, för att åtgärda de brister som det gamla sättet att tänka har skapat!

Kontakt

Kontakta oss om du vill veta mer om denna tjänst eller få information om när tjänsten kommer att ligga ute.
Tessingatan 8
722 16 Västerås


Copyright Fastitia.
Denna tjänst skyddas genom lagen om Upphovsrätt

Kontakta oss