VERKTYGET FÖR ER SOM

SNABBT VILL FÖRBÄTTRA ERT KUNDERBJUDANDE 

ELLER UTVECKLA EN NY

FRAMGÅNGSRIK TJÄNST

TACK! ORGANALYS

För att ni hjälpte oss att ta det första steget bort från den gamla produktlogiken

till den mer lönsamma tjänstelogiken, där vi tillsammans med kunden ökar värdet i bådas våra värdeskapande processer.

I DINA KUNDERS SKOR?

"DEN SOM UPPHÖR ATT BLI BÄTTRE, UPPHÖR ÄVEN ATT VARA BRA"

Välkommen att kliva

ombord och påbörja

er tjänstefieringsresa

 • Enkelt, kul och kostnadseffektivt
 • Med ett agilt arbetssätt som har
 • Mätbart värdeskapande och ett
 • Branschanpassat hållbarhetsstöd

"A GREAT TEAM - MAKES THE DREAM - WORK"

Med Organalys kan ni snabbt

och kostnadseffektivt förbättra

kundupplevelsen av era tjänster eller

utveckla nya "framgångsunika" tjänster!


PRODUKTLOGIKEN ELLER TJÄNSTELOGIKEN?

Att påbörja en tjänstefieringsresa innebär kort, att man lämnar produktlogiken, (vad ni i dag med era befintliga resurser alltid har gjort, kan göra eller vill göra) och går över till tjänstelogiken, (vad ni utifrån kundens behov borde göra). Med syftet att öka värdeskapandet, i båda parters processer.

VAD ÄR KUNDUPPLEVELSE?

Kundupplevelse kan definieras som skillnaden mellan vad kunden förväntar sig att få av ditt erbjudande och vad kunden upplever att du har levererat. När detta överensstämmer så får du sannolikt en kund som kommer att återkomma igen och tala väl om ditt erbjudande för andra.

Varför inte testa att köra igång er egen tjänstefieringsprocess för en bättre

kundupplevelse redan idag?

" Det finns två typer av företag, de som kontinuerligt utvecklar sitt kunderbjudande

och de som hoppas att efterfrågan, snart blir bättre "

 1. När utvärderade ni senast er egen innovationsförmåga?
 2. När utvärderade ni senast en av era befintliga interna tjänster?
 3. När utvärderade ni senast en av era befintliga externa tjänster?
 4. När frågade ni senast era kunder, vad som är deras största utmaning?
 5. När skapade ni senast en helt ny tjänst, utifrån p. 4 ovan?

" Skulle du köpa din egen tjänst, så som den ser ut och prissätts idag? "

Sagt om tjänsten Organalys

av några branschaktörer som jag träffat

MELLANCHEF PÅ EN AV STORBANKERNA

Denna tjänst skapar nog ett väldigt bra diskussionsunderlag för olika företags ledningsgrupper!

MELLANCHEF PÅ EN STOR REDOVISNINGSBYRÅ

Får du till den så att den blir väldigt enkel att använda, så har du nog något riktigt bra!

GRUNDARE AV ETT AFFÄRSKONSULTFÖRETAG

Det ska bli väldigt spännande att få prova denna tjänst när den är framme!

Ni kommer att få använda Organalys så mycket ni vill under ett helt år och när det passar er bäst.

Här ingår både instuderingsmaterial, analys & kalkylverktyg, riktigt bra branschnyheter

och litteraturtips tillsammans med våra egna råd & tips!

" Ps, När provade du senast, att ta på dig och gå i dina kunders skor? "

Med Organalys i er verktygslåda så kan ni snabbt, enkelt och kostnadseffektivt


 • Få ett riktigt bra diskussionsunderlag inför nya projekt
 • Få en insikt om företagets egen innovationsförmåga
 • Utvärdera en eller flera av era befintliga tjänster
 • Utveckla en mycket bättre eller en helt ny tjänst

Vi erbjuder er ett flertal enkla gör-det-själv tjänster som skapar stimulerande diskussioner för ägare, utvecklingsteam och ledningsgrupper, i både små som stora företag, och bör alltid användas i samband med eller inför en översyn av era befintliga kunderbjudanden eller vid uppstarten av ett nytt tjänsteutvecklingsprojekt!