OM TJÄNSTEN ORGANALYS

" A teamwork, makes the dream work "

Vad tycker du är de största utmaningarna inför eller under ett tjänsteutvecklingsprojekt? Berätta för oss

Organalys hjälper dig att lämna den gamla 

produktlogiken och övergå till tjänstelogiken

Produktlogiken  /  Tjänstelogiken


Historisk kundkunskap

Standardiserade tjänster

Egen ekonomisk lönsamhet

Fakturering

Svårt att få kontakt

Jaga nya kunder

Negativa kundinlåsningar

Ny kunskap om kunden

Kundanpassat erbjudande

Kundens värdeskapande

Samskapande med kund

Lätt att få kontakt

Merförsäljning till kund

Positiva kundinlåsningar

Tanken med Organalys är att skapa ett enkelt verktyg för alla er som själva enkelt, snabbt och kostnadseffektivt vill kunna testa en idé, utveckla en prototyp, prova den mot kund och utvärdera den tillsammans med kunden och få detta i form

av en enkel, tydlig, samvärdeskapande och prisvärd gör-det-själv tjänst.

Organalys är tänkt att vara en tjänst med en årlig prenumeration för upp till XXX antal användare.

1. Organalys Gratis


Här kan du göra två snabbtester för att få en bild av hur analyserna i Organalys Utveckling och Organalys Nuläge är uppbyggda.

Del 1. Insikt om tjänstelogiken (light)

Del 2. Snabbutvärdering av en tjänst


Dessa två snabbtester finner du i dagsläget endast som textdokument i vårt produktblad (pdf).

2. Organalys Insikt


Organalys Insikt är en viktig förstudieanalys för att se vad du idag kan om tjänsteutveckling, enligt tjänstelogiken? Genom att göra rätt från början minskar risken för att att drabbas av onödiga fel och kvalitetsbristkostnader senare i projektet.

DAGS

ATT PROVA

ATT BÖRJA GÅ

I KUNDENS SKOR


Här får du ett enkelt analysverktyg för dig som själv enkelt, snabbt och kostnadseffektivt först vill få stämma av och testa dina aktuella förkunskaper inom tjänsteutvecklingsprocessen. Se mer om detta under steg 4. Organalys Handledning här nedan.


Pris: X kr (ex. moms) för ett års fri användning.                                               OBS! Denna analysfunktion är nu under konstruktion

3. Organalys Nuläge


Organalys Nuläge är en genomtänkt nulägesanalys av ert företag tillsammans med en nyckeltalsanalys anpassad för tjänster. Denna nulägesanalys bör ni alltid göra, innan ni påbörjar ett nytt utvecklingsprojekt i steg 4.

Organalys 2-3 här ovan kan ni med fördel även använda tillsammans och i den ordning som ni själva önskar, innan ni går vidare till  tjänsten 4. Organalys Handledning här nedan. Är det något som ni skulle vilja komplettera Organalys med, hör gärna av er till mig.


Pris: X kr (ex. moms) för ett års fri användning.

Så här gör du för att snabbt kvalitetssäkra arbetsprocessen,

för att förbättra en tjänst eller utveckla en helt ny tjänst!

4. Organalys Utveckling


Med vår handledningstjänst får du hjälp med att snabbt kunna utveckla både bättre och helt nya unika kunderbjudanden och tjänster. Vi finns vid din sida, där vi stöttar och hjälper dig igenom hela utvecklingsprocessen.

Organalys handledning är ett enkelt verktyg för alla som själva snabbt och kostnadseffektivtvill kunna testa en idé, utveckla en prototyp, prova den mot kund och utvärdera den tillsammans med kunden, i form av en enkel, värdeskapande och prisvärd tjänst.


Pris: X kr (ex. moms) för ett års fri användning.                                                OBS! Denna analysfunktion är nu under konstruktion

Arbetsprocessen för ett bra tjänsteutvecklingsprojekt

1. Kundens behov - 2. Problem & Lösning - 3. Tjänstedesign - 4. Kundtest - 5. Lansering - 6. Utvärdering

OBS! Detta är ett första utkast till struktur - Tjänsten är under utveckling - Vad tycker du? - Kontakta oss med dina förslag!

Steg 1: Kundens behov

Skapa en ny tjänst: Texten håller på att skrivas

Steg 2: Problem & Lösning

Skapa en ny tjänst: Texten håller på att skrivas

Steg 3: Tjänstedesign

Skapa en ny tjänst: Texten håller på att skrivas

Steg 4: Kundtest

Skapa en ny tjänst: Texten håller på att skrivas

Steg 5: Lansering

Skapa en ny tjänst: Texten håller på att skrivas

Steg 6: Utvärdering

Skapa en ny tjänst: Texten håller på att skrivas

Steg 7: Vad gör vi nu?

Skapa en ny tjänst: Texten håller på att skrivas