OM GÖR-DET-SJÄLV TJÄNSTEN ORGANALYS

" A teamwork, makes the dream work "

Vad tycker du är de största utmaningarna inför eller under ett tjänsteutvecklingsprojekt? Berätta för oss

Organalys hjälper er att lämna den gamla 

produktlogiken och gå till nya tjänstelogiken

Produktlogiken  /  Tjänstelogiken


Historisk kunskap

Standardiserade tjänster

Egen ekonomisk lönsamhet

Fakturering

Svårt att få kontakt med

Jaga nya kunder

Negativa kundinlåsningar

Ny kunskap om kunden

Kundanpassat erbjudande

Kundens värdeskapande

Samskapande med kund

Lätt att få kontakt med

Merförsäljning till en kund

Positiva kundinlåsningar

innovation

Tanken med Organalys är att skapa ett enkelt verktyg för alla er som själva enkelt, snabbt och kostnadseffektivt vill kunna testa en idé, utveckla en prototyp, prova den mot kund och utvärdera den tillsammans med kunden och få detta i form

av en enkel, tydlig, samvärdeskapande och prisvärd gör-det-själv tjänst.

Organalys är tänkt att vara en tjänst med en årlig prenumeration för upp till XXX antal användare.

1. STARTA MED VERKTYGET SNABBTEST FÖRETAG

1.1 Snabbtest Företag


I detta verktyg kan ni göra två inledande tester för att snabbt få en bild av hur ni ligger till, med fält för egna kommentarer. Den kan göras både enskilt eller i grupp. Pris: 995 kr

1. Er vision, affärsidé och viktigste mål idag?

2. Vad kan ni om tjänstelogiken idag?

3. Analys av en tjänst

4. Textdokumentet: Den Goda Kundresan Del 1


2. VÅRA ANALYSVERKTYG

2.1 Organalys Insikt


Organalys Insikt är en viktig förstudieanalys för att se vad du idag kan om tjänstelogiken? Genom att göra rätt från början minskar risken för att att drabbas av onödiga fel och kvalitetsbristkostnader senare i ett projekt.

DAGS

ATT PROVA

ATT BÖRJA GÅ

I KUNDENS SKOR


Här får du ett enkelt analysverktyg för dig som själv enkelt, snabbt och kostnadseffektivt först vill få stämma av och testa dina aktuella förkunskaper inom tjänsteutvecklingsprocessen. Se mer om detta under steg 4. Organalys Handledning här nedan.


Pris: X kr (ex. moms) för ett års fri användning.                                               OBS! Denna analysfunktion är nu under konstruktion

2.2 Organalys Nuläge


Organalys Nuläge är en genomtänkt nulägesanalys av ert företag tillsammans med en nyckeltalsanalys anpassad för tjänster. Denna nulägesanalys bör ni alltid göra, innan ni påbörjar ett nytt utvecklingsprojekt.

nulägesanalys

Organalys 2-3 här ovan kan ni med fördel även använda tillsammans och i den ordning som ni själva önskar, innan ni går vidare till  tjänsten 4. Organalys Handledning här nedan. Är det något som ni skulle vilja komplettera Organalys med, hör gärna av er till mig.


Pris: X kr (ex. moms) för ett års fri användning.                                                OBS! Denna analysfunktion är nu under konstruktion

3. VÅRA UTVECKLINGSVERKTYG

3.1 Organalys Tjänstefiering


Med vår handledningstjänst får du hjälp med att snabbt kunna utveckla både bättre och helt nya unika kunderbjudanden och tjänster. Vi finns vid din sida, där vi stöttar och hjälper dig igenom hela utvecklingsprocessen.

tjänsteutveckling

Organalys handledning är ett enkelt verktyg för alla som själva snabbt och kostnadseffektivtvill kunna testa en idé, utveckla en prototyp, prova den mot kund och utvärdera den tillsammans med kunden, i form av en enkel, värdeskapande och prisvärd tjänst.


Pris: X kr (ex. moms) för ett års fri användning.                                                OBS! Denna analysfunktion är nu under konstruktion

3.2 Organalys Utveckling


Med vår handledning inom tjänsteutveckling får du hjälp med att snabbt kunna utveckla både bättre och helt nya unika kunderbjudanden och tjänster. Vi finns vid din sida, där vi stöttar och hjälper dig igenom hela utvecklingsprocessen.

tjänsteutveckling

Organalys handledning är ett enkelt verktyg för alla som själva snabbt och kostnadseffektivtvill kunna testa en idé, utveckla en prototyp, prova den mot kund och utvärdera den tillsammans med kunden, i form av en enkel, värdeskapande och prisvärd tjänst.


Pris: X kr (ex. moms) för ett års fri användning.                                                OBS! Denna analysfunktion är nu under konstruktion

3.2 Arbetsprocessen för ett bra tjänsteutvecklingsprojekt

1. Kundens behov - 2. Problem & Lösning - 3. Tjänstedesign - 4. Kundtest - 5. Lansering - 6. Utvärdering

OBS! Detta är ett första utkast till struktur - Tjänsten är under utveckling - Vad tycker du? - Kontakta oss med dina förslag!

Steg 1: Kundens behov

Skapa en ny tjänst: Texten håller på att skrivas

Steg 2: Problem & Lösning

Skapa en ny tjänst: Texten håller på att skrivas

Steg 3: Tjänstedesign

Skapa en ny tjänst: Texten håller på att skrivas

Steg 4: Kundtest

Skapa en ny tjänst: Texten håller på att skrivas

Steg 5: Lansering

Skapa en ny tjänst: Texten håller på att skrivas

Steg 6: Utvärdering

Skapa en ny tjänst: Texten håller på att skrivas

Steg 7: Vad gör vi nu?

Skapa en ny tjänst: Texten håller på att skrivas